VISION/MISSION

Vision:
At drive den mest attraktive dagsinstitution (med både vuggestue og børnehave i èt) i regionen med henblik på at tiltrække nye beboere til kommunen og lokalområdet.

 

Mission:
At drive en integreret daginstitution, hvor børnene dagligt er i tæt kontakt med naturen og stimuleres gennem leg, sang, musik og bevægelse.

Hvor man

  • tilgodeser målgruppen fra 0 år til skolealderen uanset kultur, religion og handicap
  • ser det enkelte barn og møder det på dets forudsætninger samt udvikler dets sociale, faglige og personlige kompetencer
  • prioriterer børnenes, forældrenes og medarbejderenes tilfredshed højt, hvor man i fællesskab tegner den daglige ledelse

fremmer rummelighed, nærhed og fælles ansvarlighed via inddragelse af alle ressourcer og aldersgrupper i lokalsamfundet