OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BESTYRELSE

FORMAND:

Gitte Bajlum

Sallingsundvej 103 Harre

7870 Roslev

Tlf:61331854

mail: gittebajlum@gmail.com ( Mynte og Rod`s mor )

Sekretær :

Sine Bonde Bojesen

Lysenvej21 Hjerk

7870 Roslev

Tlf: 28704196

mail : sine.bojesen@gmail.com

 

 

Kasser:

Mette Vestergaard

Neder Hjerkvej 14

7870 Roslev

Tlf :28570042

Mail : mettevestergaard83@hotmail.com

 

 

 MEDLEM:

Jeanette Kvist Andersen ( Laurist og Viktoria mor )

Lysenvej 17 Hjerk

7870 Roslev

Tlf  : 21923627

Mail : jeanettekvistandersen@gmail.com

 

 

 
MEDLEM:

Monica Pihl Jensen

Blommevænget 23

7870 Roslev

Tlf :23376621

Mail : Monicajensen1991@gmail.com

1. Suppleant 

Maibritt Kuipers  Christensen

 

2. Suppleant :