Harrevig Børnehus´ retningslinjer for deltidsplads

 

Hvem kan benytte sig af en deltidsplads i vuggestue og børnehave:

Forældre med børn i børnehuset kan vælge en deltidsplads på 30 timer.

I forbindelse med Barsel

Anvendelse:

Der kan ændres til deltid med minimum 2 måneders varsel ved at kontakte Kommunen.

Harrevig Børnehus skal varsles med minimum 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Timerne skal ligge mellem kl. 8.00 og kl. 15.30 og der kan ikke flyttes timer fra den ene dag til den anden eller fra uge til uge.

Ændringer:

Der kan meldes på fuldtid igen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned ved at kontakte Kommunen.

 

Takst:

Taksten oplyses ved at kontakte Harrevig Børnehus, men pr. 1/1-2024 udgør den kr. 3500 for vuggestue og kr. XXXX for børnehave, plus 175kr for formiddags frugt og eftermiddagsmad Der tages forbehold for prisændringer, hvis denne side ikke er opdateret.