INDMELDELSE

Indmeldelse kan ske ved at aflevere/sende udfyldt indmeldelsesblanket til:

Indmeldelsen gælder fra den 1 i den valgte startsmåned

Harrevig Børnehus – natur og motorik
Gl. Skivevej 29
7870 Roslev
Mail : kontakt@harrevigboernehus.dk
Tlf: 27 51 51 29

Har du spørgsmål til indmeldelsesblanketten, er du velkommen til at kontakte os.